Τοποθετήσεις – Εφαρμογές Εργασιών

Η ART and PRINT διαθέτει εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία στην Θεσσαλονίκη και στην Αττική, αναλαμβάνοντας έργα από μηδενική βάση καλύπτοντας όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.

Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή του κάθε προϊόντος είναι υψίστης σημασίας γιατί εκεί αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας. Οι τεχνικοί μας είναι έμπειροι και λύνουν αποτελεσματικά τα συχνά, απρόβλεπτα, προβλήματα που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της εφαρμογής.

Παράλληλα αποτελεί σημείο φροντίδας μας οι σχέσεις με τους συνεργάτες σας στα σημεία λιανικής ώστε να μην τους δημιουργήσουμε θέματα κατά την διάρκεια της εφαρμογής.

Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα κάθε έργου κρίνεται στην εφαρμογή του. Προσέχουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια ώστε το αποτέλεσμα να είναι τέλειο.